Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

Списъци

Номерирани списъци

По-долу е даден пример за различни видове номерирани списъци (виж примера в браузъра):

<html>
 <body>
  <h4>Цифрова номерация:</h4>
	<ol>
	<li> Гражданска отговорност</li>
	<li> Каско</li>
	<li> Имущество</li>
	<li> Карго</li>
	</ol> 
	<h4>Буквена номерация:</h4>
	<ol type="A">
	<li> Гражданска отговорност </li>
	<li> Каско </li>
	<li> Имущество </li>
	<li> Карго </li>
	</ol> 
	<h4>Номерация с малки букви:</h4>
	<ol type="a">
	<li> Гражданска отговорност </li>
	<li> Каско </li>
	<li> Имущество </li>
	<li> Карго </li>
	</ol> 
	<h4>Номерация с римски цифри:</h4>
	<ol type="I">
	<li> Гражданска отговорност </li>
	<li> Каско </li>
	<li> Имущество </li>
	<li> Карго </li>
	</ol> 
	<h4>Номерация с малки римски цифри:</h4>
	<ol type="i">
	<li> Гражданска отговорност </li>
	<li> Каско </li>
	<li> Имущество </li>
	<li> Карго </li>
	</ol> 
 </body>
</html>

Неномерирани списъци

По-долу е даден пример за различни видове неномерирани списъци (виж примера в браузъра):

<html>
 <body>
	<h4>Списък обозначен с точки:</h4>
	<ul type="disc">
	<li> Гражданска отговорност</li>
	<li> Каско</li>
	<li> Имущество</li>
	<li> Карго</li></ul> 
	<h4>Списък обозначен с кръгчета:</h4>
	<ul type="circle">
	<li> Гражданска отговорност</li>
	<li> Каско</li>
	<li> Имущество</li>
	<li> Карго</li></ul> 
	<h4>Списък обозначен с квадратчета:</h4>
	<ul type="square">
	<li> Гражданска отговорност</li>
	<li> Каско</li>
	<li> Имущество</li>
	<li> Карго</li></ul> 
 </body>
</html>

Смесени списъци

(виж примера в браузъра):

<html>
 <body>
	<h4>Вместен списък:</h4>
	<ul>
	<li>Кафе</li>
	<li>Чай
	<ul>
	<li>Черен чай</li>
	<li>Зелен чай
	<ul>
	<li>Китай</li>
	<li>Африка</li>
	</ul>
	</li>
	</ul>
	</li>
	<li>Мляко</li>
	</ul>
	<h4>Списък с определения:</h4>
	<dl>
	<dt>Кафе</dt>
	<dd>Гореща черна напитка</dd>
	<dt>Milk</dt>
	<dd>Студена бяла напитка</dd>
	</dl>
 </body>
</html>