Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

Корени на биквадратно уравнение

Биквадратното уравнението е полином от четвърта степен. Общата формула е от вида ax4 + bx3 + cx2 + dx + e = 0.



Като пример, въведете a=3, b=6, c=-123, d=-126 и e=1080
ax4 + bx3 + cx2 + dx + e = 0
x4 + x3 + x2 + x + e



Корените са представени с
реална и имагинерна (i) част:
x1: + i
x2: + i
x3: + i
x4: + i