Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

Изчисления с комплексни числа

Когато някое число е от вида a + bi (реална плюс имагинерна част) то се нарича комплексно число.

С настоящата програма се изчисляват:
Умножение: (a+bi)*(c+di)
Като пример въведете:
a=3; b=5; c=2 и d=8
a: bi:
c: di:
Резултат:
Делене: (a+bi)/(c+di)
Като пример въведете:
a=3; b=5; c=2 и d=2
a: bi:
c: di:
Резултат:
Корен квадратен: √(a+bi)
Като пример въведете:
a=3 и b=4
a: bi:
Корен r1:
Корен r2: