Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

CSS Фонов цвят и изображение

Фоновия цвят на страницата се определя в селектор body по име (например "Wheat"), по RGB стойност (например "rgb(245,222,179)") и по шестнадесетичен код (например "#F5DEB3"). body {background-color: #F5DEB3;} Фоново изображение на страницата се определя както следва: body {background-image: url('background.gif');}


Начално зададеното свойство за фоново изображение е да се повтаря както хоризонтално, така и вертикално. Обаче, някои изображения трябва да се повтарят само хоризонтално или вертикално. В следващият пример фоновото изображение се повтаря само по хоризонтала (виж примера в браузъра):


<!DOCTYPE html>
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <title>Фонов цвят и фоново изображение</title>
 <style type="text/css">
 body
 {background-image:url('subsidiary/gradient.png');
 background-repeat:repeat-x;}
 </style>
 </head>
 <body>
 <h1>Здравейте всички!</h1>
 </body>
</html>

В примера по-долу чрез свойството background-repeat фоновото изображение се показва без повторение, а местоположението му се определя от свойството background-position (виж примера в браузъра):


<!DOCTYPE html>
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <title>Вътрешно форматиране със CSS</title>
 <style type="text/css">
 body
 {background-color:#F5DEB3;
 background-image:url('subsidiary/love.png');
 background-repeat:no-repeat;
 background-position:top right;
 margin-right:150px;}
 </style>
 </head>
 <body>
 <pre>
 <h1>Пример за цвят на фона 
 и фоново изображение</h1>
 <p>В този пример е зададен фонов цвят и фоново изображение, 
 показано е свойството no-repeat и задаване разположенито 
 на фоновото изображение top-right.</p>
 <p>Фоновото изображение е показано само веднъж 
 и е разположено в дясно от текста.</p>
 <p>Добавено е и поле от дясно, което е 150 пиксела така, 
 че фоновото изображение да е отдалечено от текста.</p>
 </pre>
 </body>
</html>

Кода, който задава форматирането на фона може да се изрази в съкратено записване. При използване на съкратено записване е необходимо да се спазва следната последователност на записа, като някои от свойствата могат да бъдат пропуснати:


  background-color
  background-image
  background-repeat
  background-attachment
  background-position

По-долу е даден пример с по-сложно разположение на текста и фона (виж примера в браузъра):


<!DOCTYPE html>
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <title>Фонов цвят и фоново изображение</title>
 <style type="text/css">
 body
 {margin-left:250px;
 background: #F5DEB3 url('subsidiary/love.png') no-repeat top left;}
 .text_container
 {text-align:center;}
 {border:1px solid gray;
 margin-left:10px;
 margin-right:auto;
 width:60%;
 background-color:PowderBlue;
 padding:8px;}
 </style>
 </head>
 <body>
 <div class="text_container">
 <pre>
 <h1>Фонов цвят и фоново изображение</h1>
 <p>В този пример е показано съкратено записване на стойностите за
 свойството <strong>background</strong>. Тук са включени някои
 съвременни CSS методи, които още не сме разгледали.
 Тези методи ще бъдат обяснени по-долу.</p>
 </pre>
 </div>
 </body>
</html>