Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

CSS3 фонове

В CSS3 са въведени нови свойства за задаване на фонове. Свойството background-size определя размера на изображението което се използва за формиране на фона. Размерът се задава в пиксели или в проценти. Това означава, че освен мащабиране на изображението то може да се разтяга и свива самостоятелно по всяка от координатите. Реалното изображение е следното:<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style> 
      #div1 {
          width:600px;
          height:600px;
          background:url(piramid.png);
          background-size:60px 60px;
          background-repeat:repeat; 
      }
    </style>
  </head>
<body>
  <div align="center">
   <div id="div1"></div>
  </div>
</body>
</html>

Горният пример в браузъра ще изглежда така:


CSS3 позволява използването на няколко фонови изображения за един и същ елемент.


<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style> 
      #div1 {
            width:600px;
            height:600px;
            background:url(piramid.png),url(circle.png);
            background-repeat:repeat; 
       }
    </style>
  </head>
<body>
  <div align="center">
    <div id="div1"></div>
  </div>
</body>
</html>

Горният пример в браузъра ще изглежда така.


Свойството background-clip определя площ за фонов цвят


<!DOCTYPE html> 
<html> 
  <head> 
    <style> 
      div.clip {
             width:400px;
             height:320px;
             padding:40px;
             background-color:#D6EAFF;
             background-clip:content-box;
             border:2px solid #FF4500;
      }
     p.margin {
            margin:15px;
            font-family:arial;
            font-size:12px;
            text-align:justify;
      }
    </style> 
  </head> 
  <body> 
    <div align="center"> 
       <div class="clip"> 
         <p class="margin"> Тук се записва текст за карето!</p> 
       </div> 
    </div> 
  </body> 
</html> 

Горният пример в браузъра ще изглежда така.