Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

CSS3 Увод

CSS (Cascading Style Sheets) се използва за форматиране на уеб страници, като най-новата версия на стандарта е CSS3. Той е напълно съвместим с предишните версии, като в обозримото бъдеще браузърите ще поддържат също така и CSS2. CSS3 е разделен на модули, което позволява своевременната, по-точна и по-гъвкава еволюция на спецификациите. Най-важните от тях са:


  • Селектори
  • Блокови модели
  • Фонове и ограждения
  • Ефектни текстове
  • 2D/3D трансформации
  • Анимации
  • Форматиране в колони
  • Потребителски интерфейс

Спецификациите на CSS3 все още се разработват от W3C. Много от новите свойства на CSS3 вече са вградени в модерните браузъри. Примерите, които са дадени в настоящата публикация са проверени в основните браузъри, а именно Mozilla, IE9, Chrome, Safari и Opera.