Това е заглавие с размер на шрифта 36 пиксела

Това заглавие е в червено

Параграфа е изместен в дясно на 45 пиксела, размер на шрифта 14 пиксела и е в синьо

Хипер връзка с външен файл

Основната част на CSS файла се състои от селектор и няколко декларации (например p{color:blue; font-size:14px;}), които се състоят от свойство (например color) и стойност (например blue). Стойността се отделя от свойството с двоеточие (:). В края на всяка декларация се поставя точка и запетая (;). Селекторът обикновено е HTML елемент (например h1), за който се задават параметри за форматиране. Коментар се отваря с /* и се затваря с */. Между стойността и измервателната единица (ако има такава) не се оставя интервал. Правилно {font-size:36px;} и неправилно {font-size:36 px;}

.