Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

Изчисляване на факториел

Факториел е функция на естествено число n, равна на произведението на първите n естествени числа. Например:


4! = 4x3x2x1 = 24
8! = 8x7x6x5x4x3x2x1 = 40320
0! се приема за 1,
Въведете брой на елементите n:
Резултат:


Ако желаете изчисленията на факториел на Вашия сайт кликнете върху html кода, даден по-долу.
След това натиснете Ctrl+C за да копирате кода и го прехвърлете с Ctrl+P:

Текстът "ФАКТОРИЕЛ" можете да промените по Ваше желание.