Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

Цветове

Стойности на цветовете

Цветовете в HTML се определят с шестнайсетично обозначение за комбинация от червен, зелен и син цвят (RGB – Red, Green, Blue). Най-ниската стойност, която меже да се зададе за един от цветовете е 0 или шестнайсетично 00, а най-високата е 255 или шестнайсетично FF. Шестнайсетичната стойност на цвета се задава като три двойни числа предхождани от символа #.

Цветовете могат да се задават и в десетичен код като RGB стойности, както и с наименование на английски език, например yellow.

По-долу е даден пример за използване на трите начина за задаване на HTML цвят (виж примера в браузъра):

<html> 
  <body> 
	<p style="background-color: #FF7F50"> 
	Задаване на цвят по шестнадесетична стойност #FF7F50</p> 
	<p style="background-color:rgb(255,127,80)"> 
	Задаване на цвят по стойност RGB (255,127,80)</p> 
	<p style="background-color:Coral"> 
	Задаване на цвят по име "Coral"</p> 
	<p style="background-color: #A9A9A9"> 
	Задаване на цвят по шестнадесетична стойност #A9A9A9</p> 
	<p style="background-color:rgb(169,169,169)"> 
	Задаване на цвят по стойност RGB (169,169,169)</p> 
	<p style="background-color:DarkGray"> 
	Задаване на цвят по име "DarkGray"</p> 
	<p style="background-color: #FFD700"> 
	Задаване на цвят по шестнадесетична стойност #FFD700</p> 
	<p style="background-color:rgb(255,215,0)"> 
	Задаване на цвят по стойност RGB (255,215,0)</p> 
	<p style="background-color:Gold"> 
	Задаване на цвят по име "Gold"</p> 
  </body>
</html>