Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

УВОД

Маркиращият език HTML5 служи за структуриране и представяне на определено съдържание в интернет и ще бъде новия стандарт за HTML. Това е пета редакция на стандарта HTML, който е създаден през 1990 година. Този език продължава да се разработва. Основната му цел е да подобри поддръжката на новите мултимедии като се запази разбираемостта за потребителите и едновременно с това да се възприема от компютрите и устройствата.

В настоящото ръководство ще бъдат представени тагове, общи атрибути, стандартни събития и още.

Маркиращият език HTML5 подобрява оперативната съвместимост и намалява стойността на разработката с точни правила за манипулирането на елементите на езика и възстановяването от грешки. Някои от новите възможности са функции за вмъкване на аудио, видео, графики, запазване на данни при посетителите и диалогова документация.

Някои от най-интересните нови елементи на HTML5 са:

  • Елементът <canvas> за 2D рисуване;
  • Елементите <video> и <audio> за възпроизвеждане на медии;
  • Поддръжка за локално съхранение;
  • Нови специфични елементи като <article>, <footer>, <header>, <nav> и <section>;
  • Нови форми за календари, дата, време, email, url и търсене.

Езикът HTML5 все още не е официален стандарт и няма пълна поддръжка от браузърите. Но всички основни браузъри Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera и Safari непрекъснато се съобразяват с последната версия на HTML5 и добавят новите елементи.

Интернет се промени много от времето, когато HTML 4.01 стана стандарт през 1999 година. Днес, някои от елементите на HTML 4.01 са излезли от употреба, никога не са използвани или не са използвани по начина по който са били замислени. Тези елементи са отстранени или са пренаписани в HTML5. Езикът включва нови елементи за по-добро структуриране, манипулиране на форми и представяне на медийно съдържание.

По-долу са представен новите елементи в HTML5, с които се постига по-добра структура. От лявата страна е представен тага, а от дясно описанието му.

<article> 	Описва определен материал
<aside> 	Описва външно съдържание, което не е е в страницата 
<bdi> 		Отделя част от текста, който може да бъде форматиран по различен начин от текста извън него.
<command> 	Задава команден бутон, който може да се използва от потребителя.
<details> 	Задава допълнителни подробности, които потребителя може да вижда или скрива.
<summary> 	Включва видимо заглавие за елемента <details>.
<figure> 	Определя собствено съдържание като илюстрации, диаграми, списък с кодове и други.
<figcaption> 	Включва описание за елемента <figure>.
<footer> 	Включва долен колонтитул за документ или раздел
<header> 	Включва горен колонтитул за документ или раздел
<hgroup> 	Групира задания за елементите <h1> до <h6> когато заглавията са степенувани.
<mark> 		Задава маркиран/засветен текст. 
<meter> 	Определя измерителната единица в определен обхват.
<nav> 		Определя навигационната връзка.
<progress> 	Представя развитието на дадена задача
<ruby> 		Определя рубинена анотация за Източно азиатското книгопечатане.
<rt> 		Определя обяснение/произношение на знака за Източно азиатското книгопечатане.
<rp> 		Определя какво да се показва в браузър, който не поддържа рубинена анотация.
<section> 	Определя секция в документа.
<time> 		Определя дата/време.
<wbr> 		Определя възможност за преминаване на нов ред.

В езикът HTML5 се въвеждат нови елементи за управление на медийно съдържание.

<audio>		Определя музикално съдържание
<video>		Определя видео съдържание
<source>	Определя мултимедиен източник за <video> и <audio>
<embed>	Определя контейнер за външно приложение или диалогово съдържание 
<track>	Определя текстови ленти за <video> и <audio>

Нов елемент <canvas>

<canvas> Използва се за изобразяване на графики в движение с използване на скрипт, обикновено JavaScript.

За по-добра функционалност HTML5 предлага нови елементи за форми.

<datalist>	Задава списък с предварително определени опции за входен контрол
<keygen>	Определя генератор за полета с ключови двойки за форми
<output>	Определя резултата от изчисление

Следните елементи от HTML 4.01 са премахнати от HTML5:

<acronym>
<applet>
<basefont>
<big>
<center>
<dir>
<font>
<frame>
<frameset>
<noframes>
<strike>
<tt> 
и <u>