Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

Празни елементи и Форматиране на текст

Празни HTML елемнти

HTML елементи без съдържание се наричат празни елементи. Тези празни елементи могат да се съдържат само в отварящия таг. <br> е празен елемент без затварящ таг, определящ нов ред. В XHTML, XML и бъдещите версии на HTML всички елементи ще трябва да завършват с затварящ таг. Добавянето на наклонена дясна черта към отварящия таг <br /> е правилния начин на затваряне на празни елементи, което се възприема от HTML, XHTML и XML.

За обозначаване на HTML таговете могат да се използват както малки така и главни букви. World Wide Web Consortium (W3C) препоръчва използването на малки букви в HTML 4 и изисква използването на такива в бъдещите версии на (X)HTML.

< h2 style=„text-indent:30px”>HTML атрибути

HTML елементите могат да имат атрибути. Те дават допълнителна информация за елементите. Винаги се определят в отварящия таг и се представят винаги с име и стойност подобно на href=”http://dimarini.net”. Стойностите на атрибутаите винаги трябва да са в кавички. В общия случай се използват двойни кавички, но единичните също са разрешени. В някои редки случаи, когато самия атрибут съдържа кавички е необходимо да се използват единични кавички. W3C препоръчва използването на малки символи за името и стойността на атрибута. В по-новите версии това ще е задължително.

Форматиране на HTML текст

В html документите се използват тагове като <b> и <i> за получаване на изходен текст като удебелен или италик. Това са форматиращи тагове.

ТаговеОписание
<b> Определя удебелен текст
<big> Определя уголемен текст
<em> Определя подчертан текст
<i> Определя наклонен текст
<small> Определя намален текст
<strong> Определя удебелен текст
<sub> Определя текст като долен индекс
<sup> Определя текст като степенен индекс
<ins> Определя вмъкнат текст
<del> Определя изтрит текст
<s> Отхвърлено. Да се замести с <del>
<strike> Отхвърлено. Да се замести с <del>
<u> Отхвърлено. Да се замести с style

HTML атрибут style

Този атрибут дава възможност за определяне на стила на всички html елементи. Той е въведен от HTML 4 като нов и предпочитан начин за форматиране на html елементите. Форматирането може да става директно към html елементите с атрибута style или косвено с помощта на отделни CSS файлове (виж примира в браузъра):

    <html>
<body style="background-color:PowderBlue;">
<h1>Тук са показани стилове и цветове върху цветен фон!</h1>
<p style=”text-align:center”>Заглавието е изравнено в центъра</p>
<p style="font-family:verdana;color:red; font-size:12px">
Този текст е Verdana, червен и с размер 12 пиксела!</p>
<p style="font-family:times;color:green">
Този текст е Times и е зелен</p>
<p style="font-size:30px; color:blue">Този текст е висок 30 пиксела и е син! </p>
</body>
</html>

Отхвърлени тагове и атрибути

В HTML 4 някои тагове и атрибути са отхвърлени, което означава че няма да се поддържат в бъдещи версии на HTML или XHTML. Ясно е, че тези тагове и атрибути трябва да се избягват.

Такива тагове са <center>, <font>, <basefont>, <s>, <strikeout>, <u> и атрибути align, bgcolor, color.