Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

Форматиране от външен файл

Форматиране със свързани файлове

При HTML 4.0 цялото форматиране може да се изнесе извън документа в отделен файл. Когато браузъра прочете този файл документа ще бъде форматиран съгласно него. Съществуват три начина за ползване на такъв файл.

Външен форматиращ файл

Този начин е удобен когато форматирането се прилага към много страници. Вида на целият уеб сайт може да се променя като се коригира само този файл. Всяка страница се свързва с форматиращия файл като се използва тага <link> в секцията <head>. В долният файл се използва външен форматиращ файл style.css. (виж примера в браузъра):

<html>
 <head>
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/styles.css" >
 </head>
 <body>
	<h1>Заглавие, форматирано от външен файл.<br/>
	<p1>Шрифт "Calibri", цвят DarkBlue, центрирано,
	размер на буквите 40 пиксела</p1></h1>
	<p>Параграфа също е форматиран от външен файл! Цвят DarkRed,
	шрифт "Times New Roman", размер на буквите 20 пиксела.
	Новият ред е изместен в дясно на 40 пиксела.</p>
 </body>
</html>

Форматиращият външен файл style.css, в който не трябва да се използват каквито и да било HTML тагове има следното съдържание:

<style type="text/css">
	h1
	{
	font-family:"Calibri";
	color:DarkBlue;
	text-align:center;
	font-size:40px;
	}
	p1
	{
	font-family:"Calibri";
	color:DarkBlue;
	text-align:center;
	font-size:20px;
	}
	p
	{
	color:DarkRed;
	font-family:"Times New Roman";
	font-size:20px;
	margin-left:40px;
	}
</style>

Вътрешен форматиращ принцип

Този форматиращ принцип се използва когато определен документ трябва да има уникален вид. Вътрешното форматиране се определя в секцията <head> с помощта на тага <style>. В долният пример се задава общ фонов цвят и изравняване на абзаците в ляво:

<head>
  <style type="text/css">
   body {background-color: red}
   p {margin-left: 20px}
  </style>
</head>

Форматиране inline

За да се приложи този вид форматиране се използва атрибута style вътре в съответния таг в секцията <body>. Това е така нареченото inline форматиране. В примера е показано как да се смени цвета и лявото поле в даден абзац.

<body>
	<p style="color: red; margin-left: 20px">
	Тук следва текстов параграф!
	</p>
</body>

Заменящи символи в HTML

Някои символи в HTML са резервирани. Например, не може да се използват знаците по-малко или по-голямо в текста, защото браузъра може да ги сбърка с маркировка. Когато желаем браузъра да показва подобни символи вместо тях се поставят техните HTML наименования или номера. Тези заместващи наименования започват с амперсант & последван непосредствено от име лии номер на символа.

Най-често използвани HTML заместител е интервала. Нормално HTML съкращава излишните интервали и за да се добавят повече интервали трябва да се използва символа &nbsp;.

В таблицата по-долу са дадени някои от най-често използваните символи:

СимволОписаниеHTML имеHTML номер
  Интервал &nbsp; &#160;
< По-малко &lt; &#60;
> По-голямо &gt; &#62;
& Амперсант &amp; &#38;
¢ Цент &cent; &#162;
£ Паунд &pound; &#163;
¥ Йена &yen; &#165;
Евро &euro; &#8364;
§ Параграф &sect; &#167;
© Копирайт &copy; &#169;
® Регистрирана търговска марка &reg; &#174;

HTML секция <head>

В тази секция се съдържа основната информация, която също се нарича мета-данни, свързана с документа. Мета означава „информация за”. Елементите в секцията не се показват от браузъра. В съответствие с HTML стандарта само някои от таговете са позволени за използване в секцията . Те са:
<base>, <link>, <meta>, <title>, <style> и <cript>

Следният запис е невалиден:

<head>
	<p>This is some text</p>
</head>

В този случай браузъра има два начина за реакция. Да покаже текста, който се намира между тагове за параграф или да скрие текста защото се намира в секцията <head>. Повечето браузъри ще го покажат въпреки, че не е позволен. Както споменах по-горе в секцията се съдържат мета-данни за документа. Те се използват за подаване на информация към браузъра или търсещите машини.Някои от търсещите машини използват атрибута “description” на тага <meta /> за индексиране на страницата. С атрибута “keywords” се определят ключовите думи за страницата. Атрибутът http-equiv=”Refresh” автоматично препраща посетителя към нов адрес след 5 секунди.

Ръководството е съставено от Никола Меранзов
0888 414 809
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://dimarini.net