Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

Рамки

С помощта на рамки могат да се показват повече от една уеб страници в един и същ прозорец на браузъра. С тага <frameset> се определя как да се раздели прозореца. Всеки таг определя комплект от колони или редици. Стойностите след колони cols и редици rows определят колко место в % от екрана да заемат те. Размера на рамките може да се зададе и в пиксели.С тага <frame> се определя поставянето в дадена рамка на определен html документ.

Първо да разгледаме варианта с вертикални рамки (виж примера в браузъра):

<html>
	<frameset cols="50%,30%,20%">
	<frame src="/frame01.html">
	<frame src="/frame02.html">
	<frame src="/frame03.html">
	</frameset>
</html>

В следмащият пример е представен варианта с хоризонтални рамки (виж примера в браузъра):

<html>
	<frameset rows="20%,30%,50%">
	<frame src="/frame01.html">
	<frame src="/frame02.html">
	<frame src="/frame03.html">
	</frameset>
</html>

Файловете frame01.html, frame02.html и frame03.html са помощни с които е предсавена една обикновена уеб страница:

frame01.html:
<html>
  <body style="background-color:PowderBlue;">
	<h2>Представяне на <br/>frame01.html <br/>като рамка</h2>
  </body>
<html>
frame02.html:
<html>
  <body style="background-color:DarkSeaGreen;">
	<h2>Представяне на <br/>frame02.html <br/>като рамка</h2>
  </body>
<html>
frame03.html:
<html>
  <body style="background-color:Khaki;">
	<h2>Представяне на <br/>frame03.html <br/>като рамка</h2>
  </body>
<html>

Когато рамката има видими граници потребителя може да преформатира размера като придвижи тази граница. Когато това не е желателно се добавя noresize="noresize" към тага <frame>:

<frame noresize=”noresize” src=”frame01.html”>

В долният пример е показано използването на смесени хоризонтални и вертикални рамки за същите три документа както по-горе (виж примера в браузъра):

<html>
	<frameset rows="30%,70%">
	<frame src="/frame01.html">
	<frameset cols="40%,60%">
	<frame src="/frame02.html">
	<frame src="/frame03.html">
	</frameset>
	</frameset>
</html>

Навигационна рамка

В следващият пример е показано как да се направи навигационна рамка. В навигационната рамка е даден списък с хипер връзки, като във втората рамка се представя избраният обект. Файла frame_link.html е помощен и съдържа трите хипер връзки (виж примера в браузъра):

<html>
	<a href ="frame01.html" target ="showframe">Първа рамка</a><br>
	<a href ="frame02.html" target ="showframe">Втора рамка</a><br>
	<a href ="frame03.html" target ="showframe">Трета рамка</a>
</html>

По-долу е даден самия навигационен файл, който ще ползва горния. Размера на навигационната колона е определен като 120 пиксела. С “*” е обозначена останалата част от прозореца. Първоначално зададената рамка е ="frame01.html" (виж примера в браузъра):

<html>
	<frameset cols="120,*">
	<frame src="/tryhtml_contents.htm">
	<frame src="/frame01.html" 
	name="showframe">
	</frameset>
</html>