Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

Хипер връзки и котви

Хипервръзката е адрес към всеки източник в уеб пространството – HTML страница, изображение, музикален файл, филм и т.н.

Котва (anchor) е термин, който се използва за обозначаване на хипервръзка към вътрешен документ. Елемента <a> се използва за обозначаване и на двете – хипервръзка и котва.

Атрибутът href определя адресът за връзка. Атрибутът target определя начина на отваряне на документа в браузъра - _blank ще отвори документа в нов прозорец.

Хипервръзките в html документа се определят от тага <a> (виж примера в браузъра):

  <html>
	<body>
	 <a href="http://dimarini.net" target="blank">Това е хипервръзка</a> 
	</body>
  </html>

По-долу е представена хипервръзка чрез изображение (виж примера в браузъра):

  <html>
	<body>
	 <p>Създаване на връзка с изображение:
	 <a href="/sofia.html">
	 <img src="/sofia.jpg" alt="HTML tutorial" width="150" height="100" />
	 </a></p>
	 <p>Няма рамка на изображението, но все още е връзка:
	 <a href="/sofia.html">
	 <img border="0" src="/sofia.jpg" alt="HTML tutorial" width="150" height="100" />
	 </a></p>
	</body>
  </html>

В следващият пример е показан начина за преминаване към друга част на дълъг документ (виж примера в браузъра):

<html>
 <body>
	<p>
	<a href="#H4">Виж също Глава 4.</a>
	</p>
	<h2>Глава 1</h2>
	<p>В тази глава са описани ...</p>
	<h2>Глава 2</h2>
	<p>В тази глава са описани ...</p>
	<h2>Глава 3</h2>
	<p>В тази глава са описани ...</p>
	<h2><a name="H4">Глава 4</a></h2>
	<p>Тази глава показва начина за вътрешна връзка в документа!</p>
	<h2>Глава 5</h2>
	<p>В тази глава са описани ...</p>
	<h2>Глава 6</h2>
	<p>В тази глава са описани ...</p>
	<h2>Глава 7</h2>
	<p>В тази глава са описани ...</p>
	<h2>Глава 8</h2>
	<p>В тази глава са описани ...</p>
	<h2>Глава 9</h2>
	<p>В тази глава са описани ...</p>
	<h2>Глава 10</h2>
	<p>В тази глава са описани ...</p>
	<h2>Глава 11</h2>
	<p>В тази глава са описани ...</p>
	<h2>Глава 12</h2>
	<p>В тази глава са описани ...</p>
	<h2>Глава 13</h2>
	<p>В тази глава са описани ...</p>
	<h2>Глава 14</h2>
	<p>В тази глава са описани ...</p>
	<h2>Глава 15</h2>
	<p>В тази глава са описани ...</p>
	<h2>Глава 16</h2>
	<p>В тази глава са описани ...</p>
	<h2>Глава 17</h2>
	<p>В тази глава са описани ...</p>
 </body>
</html>

В следващият пример е показано как се прави връзка с e-mail и работи само ако е инсталиран мейл като Mozilla Thunderbird. На местото на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. записвате желания от Вас e-mail адрес. След subject= се записва предметът на съобщението, а след body= съдържанието на съобщението (виж примера в браузъра):

<html>
 <body>
  <p>
   Това е връзка с e-mail:
  <a href="mailto:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.?subject=Здравей%20приятел&body=Как%20са%20 нещата%20при%20теб%20днес?">
        Изпрати съобщение</a>
  </p>
  <p>
   <b>Note:</b> Разстоянията между думите се заменят с %20 to <b>така, че</b> браузъра да показва текста правилно.
  </p>
 </body>
</html>