Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

Увод

HTML (Hyper Text Markup Language) е език за описание на уеб страници. HTML е маркиращ език, а не програмиращ. Той представлява набор от маркиращи тагове, с които се описват уеб страниците. За да се научите как да направите сайт е необходимо да усвоите маркиращият език HTML.

HTML таговете са английски думи или символи, които са оградени в триъгълни скоби, например <html>. Обикновено HTML таговете са два – отварящ и затварящ, например <b> и </b>.

Документите написани на HTML служат за описание на дадена уеб страница. Тези документи съдържат HTML тагове и обикновен текст и се наричат уеб страници.

Уеб браузъра прочита HTML документа и го показва като уеб страница. В браузъра не се показват самите HTML тагове, а се използват за интерпретиране съдържанието на страницата.

За да учите HTML не Ви е необходим специален редактор, уеб сървър или уебсайт.

За редактиране на езика може да се използва обикновен текстов редактор като Notepad и това е най-добрия начин да се изучи HTML.

Основната примерна схема на HTML страница изглежда така (виж примера в браузъра):

   <html>
	 <head>
	  <title> Тук се записва заглавието на документа </title> ;
	 </head> ;
	 <body> ;
	  <!--Тук се записва видимата част от документа. Този текст е записан между тага
	      за коментар и не се вижда в браузъра--> ;
	  <h1>Заглавие на страницата</h1> ;
	  <p>Съдържание на страницата</p> ;
	  <p><a href="/page1.html">Връзка със страница І</a></p> ;
	  <p><a href="/page2.html"> Връзка със страница ІІ</a></p> ;
	 </body> ;
   </html> ;

Текста между <html> и </html> описва уеб страницата. Между таговете <head> и </head> се записват данни за документа, които не се показват в браузъра. Текста между <body> and </body> е видимото съдържание на страницата. Между таговете <h1> и </h1> се записва заглавие, което се показва в браузъра. Между първите тагове <p> и </p> е записан параграф от текста. В следващите два реда между таговете <p> и </p> са записани хепервръзки към две други страници "page1.html" и "page2.html".

Предполага се, че страницата е набрана в Notepad. Тогава от File избираме Save as. Като File Name записваме index.html, в Encoding избираме задължително UTF-8 за да се декодира кирилицата от браузъра. Запомняме на десктопа.

Да създадем и другите две страници в Notepad.

Първата: (page1.html)

   <html> 
	 <body> 
	  <h1>Това е първата страница на уебсайта</h1> 
	  <p>Тук е записан някакъв текст.</p> 
	  <p><a href="/index.html"> Обратно към началната страница</a></p> 
	 </body> 
   </html> 

Хипервръзката ни връща в началната страница. Страницата запомняме като page1.html на същото место където е и index.html.

И втората: (page2.html)

   <html> 
 	 <body> 
	  <h1> Това е втората страница на уебсайта </h1> 
	  <p> Тук е записан някакъв текст.</p> 
	  <p><a href="/index.html"> Обратно към началната страница</a></p> 
	 </body> 
   </html> 

Страницата запомняме като page2.html на същото место където е и index.html.

Намерете записаната на десктопа html страница index.html. Стартирайте я с двойно кликване. Отваря се страница в браузъра със зададеното съдържание – заглавие, съдържание и две хипервръзки към другите страници. Кликваме първата и се отзоваваме в първата страница на уеб сайта. Там виждаме хипервръзка към началната страница. Кликваме върху нея и се отзоваваме в началната страница. Същото можете да опитате и с втората хипервръзка. По този елементарен начин създадохме уеб сайт с начална страница “index.html” и хипервръзки към други две уеб страници с възможност за връщане в началната.

Когато запомняте HTML файлове можете да използвате както разширението html така и htm, като последното е по-стар вариант от времената когато са били разрешени само разширения с три букви.

> http://dimarini.net