Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

Форматиране на страница

Форматиране с използване на таблици

Много често използван начин на форматиране на HTML страниците е използването на таблици. Използва се тага <table> за да се раздели уеб страницата на примерно две колони. Използват се табилици без ограждане и допълнително cell-padding. Независимо колко текст се добавя към страницата той остава в определеното от колоните место. Могат да се прилагат всички атрибути на таблиците. По-долу е даден пример на разделяне на текст в две колонки (виж примера в браузъра):

<html>
 <body>
	<table border="0" width="100%" cellpadding="10">
	<tr>
	<td width="50%" valign="top">
	Следва дълъг текст...
	</td>
	<td width="50%" valign="top">
	Следва дълъг текст...
	</td>
	</tr>
	</table>
	<table border="0" width="80%" cellpadding="10">
	<tr>
	<!--В този абзац е добавен и фонов цвят DarkSalmon-->
	<td width="50%" valign="top" bgcolor="DarkSalmon" >
	Следва дълъг текст...
	</td>
	<!--В този абзац е добавен и фонов цвят Chartreuse -->
	<td width="50%" valign="top" bgcolor="Chartreuse" >
	Следва дълъг текст...
	</td>
	</tr>
	</table>
 </body>
</html>

Символи в HTML

Тагът <font> в HTML е отхвърлен и се предполага, че ще бъде премахнат от бъдещите версии на HTML. Въпреки, че доста хора го използват Вие ще трябва да го избягвате като използвате вместо него атрибута “style”. По-долу е даден пример за задаване на вида на символите, размер и цвят на текста (виж примера в браузъра):

<html>
 <body>
  <p style="font-family:verdana;font-size:28;color:DarkBlue">
  Тук следва някакъв текст, форматиран със style. </p>
  <p style="font-family:verdana;font-size:150%;color:DarkSlateGray">
  Тук следва някакъв текст, форматиран с втори вид style. </p>
  <p style="font-family:verdana;font-size:80%;color:DarkBlue">
  Тук следва някакъв текст, форматиран с трети вид style. </p>
 </body>
</html>