Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

Заглавия и параграфи

HTML заглавията се определят с тагове <h1> до <h6>.

Пробвайте следните шест реда (виж примера в браузъра):

  <html>
	<body>
	 <h1> Това е заглавие оградено с тагове h1</h1>
	 <h2> Това е заглавие оградено с тагове h2</h2>
	 <h3> Това е заглавие оградено с тагове h3</h3>
	 <h4> Това е заглавие оградено с тагове h4</h4>
	 <h5> Това е заглавие оградено с тагове h5</h5>
	 <h6> Това е заглавие оградено с тагове h6</h6> 
	</body>
  </html>

HTML таговете от <h1> до <h6> трябва да се използват само за заглавия. Не трябва да се използват за удебеляване или увеличаване на текста. Заглавните тагове се използват от търсещите машини за индексиране на структурата и съдържанието на уеб страницата. Тъй като потребителите могат бегло да прегледат страниците по техните заглавия е важно те да се използват за показване структурата на документа. С преоритет се използват заглавията h1, следвани от h2 и т.н.

HTML документите са разделени на параграфи, които се определята от тага <p>. Таг <hr /> се използва за създаване на хоризонтална разделителна линия. Могат да се използват и коментари между отварящ таг <!--и затварящ таг -->за пояснения към html текста, които се игнорират от браузъра и не се показват (виж примера в браузъра):

  <html>
	<body>
	 <p>Това е първият параграф,
	   разделен от втория
	   с хоризонтална линия.</p>
	 <hr />
	 <p>Това е параграф, 
	   който следва след първия!</p>
	 <!-- Между тези тагове се записва коментар --> 
	</body>
  </html>

При HTML не можете да редактирате текста като добавяте допълнителни разстояния между думите или допълнителни редове в кода. Браузър ги отстранява при показване на страницата.