Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

Проверка на браузъра

В езика HTML5 се задава стандартен начин за включване на видео в уеб приложения чрез елемента <video>.

За да се провери дали съответния браузър поддържа HTML5 видео стандарта може да се използва следната програма:
<!DOCTYPE html>
<html lang="bg-BG">
<head>
<title>HTML5 ВИДЕО</title>
<script type="text/javascript">
function checkVideo()
{
if(!!document.createElement('video').canPlayType)
 {
 var vidTest=document.createElement("video");
 oggTest=vidTest.canPlayType('video/ogg; codecs="theora, vorbis"');
 if (!oggTest)
  {
  h264Test=vidTest.canPlayType('video/mp4; codecs="avc1.42E01E, mp4a.40.2"');
  if (!h264Test)
   {
   document.getElementById("checkVideoResult").innerHTML="За съжаление този браузър не поддържа HTML5 видео."
   }
  else
   {
   if (h264Test=="probably")
    {
    document.getElementById("checkVideoResult").innerHTML="Този браузър осигурява пълна поддръжка на HTML5 видео!";
    }
   else
    {
    document.getElementById("checkVideoResult").innerHTML="Непълна поддръжка.";
    }
   }
  }
 else
  {
  if (oggTest=="probably")
   {
   document.getElementById("checkVideoResult").innerHTML="Този браузър осигурява пълна поддръжка на HTML5 видео!";
   }
  else
   {
   document.getElementById("checkVideoResult").innerHTML="Непълна поддръжка.";
   }
  }
 }
else
 {
 document.getElementById("checkVideoResult").innerHTML="За съжаление този браузър не поддържа HTML5 видео."
 }
}
</script>

<body style="text-align:center;">
  <h2 class="example">Проверка за поддръжка на HTML5 видео от браузъра</h2>
  <div id="checkVideoResult"><button onclick="checkVideo()">Провери</button></div>
</body>
</html>

html5 browser compatibilityТази програма се набира в най-обикновен текстов редактор като Notepad. Като име на програмата се записва примерно check.html. За Encoding се избера UTF-8 за да излезе кирилицата в браузъра. След това се кликва с десен бутон върху файла check.html, избира се опция Open With и в ляво се кликва върху браузъра, който трябва да се провери.


Виж пример в браузъра.