Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

JavaScript - Увод

JavaScript е най-популярния език за програмиране в интернет и се поддържа от всички основни уеб браузъри - Internet Explorer, Mozilla_Firefox, Chrome, Opera и Safari. Това, с което трябва да сте запознати преди да започнете изучаването на JavaScript са маркиращите езици HTML и XHTML. За да се научите как да направите сайт ще е добре да усвоите и JavaScript . Използващите HTML обикновено не са програмисти но с езика JavaScript, който е с изключително прост синтаксис, почти всеки може да включи в неговите HTML страници малки програмки като:

  • добавяне на динамични текстове
  • реакция на събития
  • четене и промяна на съдържанието на HTML елементи
  • проверка на данни преди изпращането им към сървъра
  • определяне вида на потребителския браузър
  • съхраняване и използване на информация (cookies) на потребителски компютър
За да се вмъкне JavaScript в HTML страница се използва отварящ таг <script type="text/javascript"> и съответно затварящ таг </script>. Към скрипта могат да се добавят HTML тагове (в примера <h1>). Стандартната JavaScript команда document.write записва текст в страницата. Браузърите, които не поддържат JavaScript ще показват кода като съдържание. За да се избегне това се използва HTML тага за коментар <!-- ...--> около скрипта.
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
<!--
document.write("<h1>Това е JavaScript! </h1>");
-->
</script>
</body>
</html>
Скрипта, който е записан в секцията <body> се изпълнява веднага при зареждането на страницата. Обаче, когато желаеме скрипта да се изпълнява при повикване или при определено събитие, то скрипта трябва да се запише в секцията <head>. Когато един и същ скрипт трябва да се изпълнява на няколко страници, то скрипта се записва във външен JavaScript файл с разширение .js. За да се използва се посочва този файл в атрибута src на тага <script>:
<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="/filename.js"></script>
</head>
<body>
</body>
</html>

Скрипта (JavaScript) е поредица от команди, които се изпълняват от браузъра. За разлика от HTML скрипта различава малки и главни символи. В края на всяка команда е добре да се поставя точка и запетая (;), въпреки че в съответствие със стандарта това не е задължително. Браузърът би трябвало да интерпретира края на реда като край на командата. Когато се пишат повече команди на един ред, поставянето на точка и запетая е задължително. Командите се изпълняват в реда в който са написани. Командите могат да се групират в блок с цел тази последователност да се изпълни едновременно. Блокът започва с лява фигурна скоба { и завършва с дясна фигурна скоба }. Обикновено блокът се използва за групиране на команди в дадена функция или условие. Коментарии в скрипта се добавят като реда е предшестван от две наклонени десни черти (//) или при многоредов коментар текста се затваря в /*Текст на коментара*/