Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

jQuery Увод

jQuery е библиотека за JavaScript, която значително опростява програмирането и се изучава лесно. Много от задачите, които изискват сложно програмиране с JavaScript са преобразувани в библиогеката jQuery в методи, които могат да се извикват буквално с код от един ред. С jQuery се опростяват много сложни съставни части от JavaScript, като използването на AJAX и манипулирането на DOM.


Библиотеката jQuery се характеризира със следното:


  • Манипулиране на HTML/DOM
  • Манипулиране на CSS
  • Методи за HTML събития
  • Ефекти и анимации
  • AJAX
  • и др.

Добавяне на jQuery към уеб страниците

Съществуват две версии на jQuery, които могат да бъдат свалени:


  • Работна версия - минимизирана и компресирана версия, която се използва се в реалния уебсайт
  • Версия за разработки – некомпресиран код за тестване и разработки

Двете версии могат да мъдат свалени от http://jquery.com/download/.


Избира се опцията "Download the compressed, production jQuery 1.9.1". След това се отваря единичен JavaScript файл, който се копира в обикновен текстов редактор и се именува например като jquery.js. Тази библиотека на jQuery се записва чрез HTML тага <script> в сектора <head>. Файлът jquery.js се разполага в същата папка където са и уеб страниците, които ще го използват.


	<head>
		<script src="/jquery.js"></script>
	</head>

Библиотеката jQuery може да се използва и директно без да се сваля и записва предварително:


	<head>
		<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js">
		</script>
	</head>

Чрез горният код от CDN (Content Delivery Network) на Google се сваля за използване версия 1.9.1 на jQuery.


Същото може да се извърши и с използване на Microsoft Ajax CDN.

	<head>
		<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.9.1.min.js"> 
		</script>
	</head>

или директно от сайта на jQuery:


	<head>
		<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js">
		</script>
	</head>