Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

PHP - Увод


Преди да продължите с изучаването на PHP трябва да сте усвоили основните понятия от XHTML и JavaScript.


Програмиращият език php се използва широко при разработването на уеб приложения, като скрипта може да се вмества в html. Основното предназначение на езика е да могат бързо да се генерират уеб страници. С помощта на php може да се програмира всичко. Той представлява код, който се обработва от сървъра.


Кодът на php програмата се вмества между специални инструкции в началото <?php и в края ?>, които предоставят възможността да се влиза и излиза от режим на php. Това, което отличава php от JavaScript е изпълнението на кода от сървъра, след което се генерира html и се изпраща към браузъра. Получават се резултатите от изпълнението на скрипта без да се разчита кода, който ги е генерирал. Съществува възможност за конфигуриране на сървъра за обработване на всички html файлове с php, като по този начин потребителя не може да разбере какво точно се прави.


Всички основни операционни системи са съвместими с php, например Linux, Microsoft Windows, Mac OS X и други. Повечето от съвременните уеб сървъри поддържат php. Програмният език php работи или като модул или като CGI(Common Gateway Interface) процесор. При използването на php може свободно да се избира операционната система и уеб сървъра. Освен това, може да се използва както процедурно програмиране, така и обектно ориентирано програмиране или комбинация между двете.


Възможностите на php включват подаването на изображения, pdf файлове и даже флаш клипове, които се генерират в движение. Лесно могат да се подават текстове във вид на XHTML и каквито и да са XML файлове. Тези файлове се генерират автоматично от php, запазват се във файловата система, вместо да се показват, с което се формира динамичното съдържание на сайта в сървъра.


Една от най-значимите характеристики на php е поддържането на широка гама от база данни, например MySQL. Поддържа контакт с протоколи като LDAP, IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, COM за Windows и много други.


Сървърът, с който ще се работи е необходимо да поддържа php. Файловете се създават с разширение .php, след което се качват на сървъра в определена директория. Не е необходима никаква компилация или инсталиране на допълнителни инструменти.


Когато не разполагате със закупен хостинг може да се инсталира локален сървър на компютъра. Един от начините да се осъществи това е инсталирането на приложението XAMPP за съответната операционна система. За Windows 2000, XP, Vista, 7 и 8 приложението с инсталатор XAMPP 1.8.2 (по времето на съставяне на настоящото ръководство) може да се изтегли от ТУК. XAMPP е свободен инсталационен пакет, който включва в себе си уеб сървър Apache 2.4.4, база данни MySQL 5.5.32, PHP 5.4.16, phpMyAdmin 4.0.4, OpenSSL 0.9.8, панел за управление 3.2.1, Webalizer 2.23-04, система за прехвърляне на мейли Mercury v4.62, FTP сървър FileZilla 0.9.41, Tomcat 7.0.41 (с конектор mod_proxy_ajp) и Strawberry Perl 5.16.3.1 Portable.


Инсталиране на локален сървър XAMPP

Инсталирането се осъществява след стартиране на сваления инсталационен exe файл на XAMPP. След инсталацията сървърът ще направи проверка, дали портовете, които са му нужни са свободни. Поради това, не трябва да е включен Skype, или какъвто и да било сървър, когато се инсталира или ползва XAMPP.След като завърши инсталирането може да се стартира панела за управление на XAMPP от файла xampp-control.exe, който се намира в папката xampp. Същото може да се осъществи и от иконата на XAMPP, създадена на компютъра при инсталацията:


Чрез контролният панел на XAMPP се осъществяват всички по-важни настройки. Когато определен модул е на зелен фон той е включен и работи. Модулът се спира чрез бутон Stop, или се пуска с бутон Start в колонката Action, в зависимост от текущото състояние. За да работи локалния сървър е необходимо да се стартират Apache и MySQL:


След инсталацията XAMPP трябва да бъде защитен, за да няма нежелани пробиви. В адресният прозорец на браузъра се записва http://localhost и се натиска Enter. Появява се началният екран на сървъра, което означава, че XAMPP е инсталиран успешно:


Сега се натиска бутона Status от лявото меню за да се види състоянието на системата:


Като се избере позиция Security от лявото меню се проверява защитата на системата.


Позициите, които са маркирани със зелен цвят са защитени, докато тези, маркирани с червен цвят определено не са защитени. Когато има позиции, които са маркирани със жълт цвят означава, че не могат да бъдат проверени. За да се фиксира проблема за MySQL, phpMyAdmin и XAMPP използва адреса:


		http://localhost/security/xamppsecurity.php

Отваря се екран за въвеждане на парола за защита на MySQL и потребителско име и парола за защита на директорията XAMPP. След задаване на защитните параметри при влизане в Security или се набере http://localhost системата ще изисква въвеждане на потребителско име и парола за да може да се достъп до локалния сървър. Сега, модулите вече са защитени:


За да се изпълни определен php файл е необходимо той да се запише в папката htdocs, която се намира в директорията xampp на локалния сървър. Като пример, копирайте даденият по-долу пример на php форма за контакт в текстови редактор и я запишете като, например mailform.php в папката htdocs:


		<style>
		input, textarea {
		background-color: #FAEBD7;
		}
		</style>
 		<?php
			if (isset($_REQUEST['email']))
			//ако "email" е попълнен съобщението се изпраща 
			 {
			 //изпращане на мейла
			 $email = $_REQUEST['email'] ;
			 $subject = $_REQUEST['subject'] ;
			 $message = $_REQUEST['message'] ;
			 mail( "yourmail@mail.com", "Subject: $subject",
			 $message, "From: $email" );
			 echo "Благодаря, че използвахте формата за контакт";
			 }
			else
			//ако "email" не е попълнен показва формата
			 {
			 echo "<form method='post' action='mailform.php'>
			 Email: <input name='email' type='text' /><br />
			 Предмет: <input name='subject' type='text' /><br />
			 Съобщение:<br />
			 <textarea name='message' rows='15' cols='40'>
			 </textarea><br />
			 <input type='submit' value='Изпрати'/>
			 </form>";
			 }
		?>
 

Кодирането на файла задължително е UTF-8. Стартирайте браузъра, Apache и MySQL за локалния сървър, запишете в адресния прозорец http://localhost/mailform.php и натиснете ENTER. Появява се напълно функционална форма за контакт:


PHP синтаксис

Както беше споменато, програмният блок на PHP винаги започва с <?php и завършва с ?> и може да се разположи на произволно место в документа. В сървърите с разрешено съкратено записване програмния блок може да започне с <?, но се препоръчва да се използва стандартната форма. Обикновено, PHP файла съдържа HTML тагове и програмен PHP код. Долу е даден пример на PHP запис, който изпраща техта "Здравейте всички!" към браузъра:
<html>
<body>

<?php
echo "Здравейте всички!";
?>

</body>
</html>

Всеки ред в PHP записа трябва да завършва с точка и запетая (;). Този разделящ знак се използва за да се различават отделните инструкции. За изпращане на текст с PHP има две основни инструкции - echo и print. Файла с PHP програма трябва да има разширение .php, защото ако е с разширение .html, PHP кода няма да бъде изпълнен.
За вмъкване на ред с коментар в PHP се използва обозначението // или /* и */ за коментар с повече редове.