Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

Справка за методите на jQuery

Разнообразието от методи в jQuery е огромно. Затова, в настоящият материал не могат да бъдат описани подробно всички методи. По-долу е дадена таблица със всички методи на jQuery, които се използват за манипулиране на събития. За всеки метод е даден линк към документацията за приложно-програмният интерфейс на jQuery.Метод Описание
bind() Прикача манипулатор на събитие към даден елемент
blur() Прикача и/или задейства събитието blur
change() Прикача и/или задейства събитието change
click() Прикача и/или задейства събитието click
dblclick() Прикача и/или задейства събитието double click (двойно кликване)
delegate() Прикача манипулатор към текущ или бъдещ дъщерен елемент на съответстващи елементи
event.currentTarget Текущият DOM елемент във фазата на развитие на събитието
event.data Съдържа незадължителни данни, които се прехвърлят към метода и свързания манипулатор
event.delegateTarget Връща елементът, към който е прикачен манипулатора на събитие
event.isDefaultPrevented() Съобщава дали е повикан метода event.preventDefault() за обекта на събитието
event.isImmediatePropagationStopped() Съобщава дали е повикан метода event.stopImmediatePropagation() за обекта на събитието
event.isPropagationStopped() Съобщава дали е повикан метода event.stopPropagation() за обекта на събитието
event.namespace Подава като обратна информация определеното при стартиране на събитието namespace
event.pageX Подава като обратна информация за положението на мишката отнесено към левия ръб на документа
event.pageY Подава като обратна информация за положението на мишката отнесено към горния ръб на документа
event.preventDefault() Предотвратява първоначално зададеното действие на събитието
event.relatedTarget Подава като обратна информация в кой елемент е влезла мишката или кой елемент е засегнат от движението на мишката
event.result Съдържа последната/предишната стойност, подадена като обратна информация от задействан чрез специфично събитие манипулатор
event.stopImmediatePropagation() Предотвратява повикването на друг манипулатор на събития
event.stopPropagation() Предотвратява разрастването на дървообразната структура на DOM, като предпазва всеки водещ манипулатор от сигнал за събитие
event.target Подава като обратна информация елемента на DOM, който е стартирал събитието
event.timeStamp Подава като обратна информация число в милисекунди от 1 януари 1970 до момента на стартиране на събитието
event.type Подава като обратна информация кое събитие е стартирано
event.which Подава като обратна информация за натиснатия бутон от клавиатурата или мишката за събитието
focus() Прикачва/задейства събитието focus
focusin() Прикачва манипулатор на събитие към събитието focusin
focusout() Attaches an event handler to the focusout event
hover() Прикачва два манипулатора на събития към събитието hover
keydown() Прикачва/задейства събитието keydown
keypress() Прикачва/задейства събитието keypress
keyup() Прикачва/задейства събитието keyup
mousedown() Прикачва/задейства събитието mousedown
mouseenter() Прикачва/задейства събитието mouseenter
mouseleave() Прикачва/задейства събитието mouseleave
mousemove() Прикачва/задейства събитието mousemove
mouseout() Прикачва/задейства събитието mouseout
mouseover() Прикачва/задейства събитието mouseover
mouseup() Прикачва/задейства събитието mouseup
off() Отстранява манипулатор на събитие, който е прикачен чрез метода on()
on() Прикачва манипулатор на събитието към определен елемент
one() Добавя един или няколко манипулатора на събития към избран елемент. Този манипулатор може да се задейства само веднъж за дадения елемент
$.proxy() Приема въздействана фунция и подава обратно нова със съответен контекст
resize() Прикачва/задейства събитието resize
scroll() Прикачва/задейства събитието scroll
select() Прикачва/задейства събитието select
submit() ППрикачва/задейства събитието submit
trigger() Задейства всички прикачени към избрания елемент събития
triggerHandler() Задейства всички прикачени към избрания елемент функции
unbind() Отстранява от избрания елемент добавен манипулатор на събития
undelegate() Отстранява от избрания елемент манипулатор на събития, веднага или в бъдеще