Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

JavaScript I част

Спиране на цикъл в JavaScript

Определение break
С това определение се спира цикъла и се продължава изпълнението на скрипта който следва извън този цикъл, ако има такъв. Той се поставя в началото на цикъла в отделно условно определение if. За долният пример цикъла ще се прекъсне след цифрата 3.
Синтаксис:
for (i=0;i<=10;i++)
{
if (i==3)
{
break;
}
document.write("Тази цифра е " + i);
document.write("<br />");
}
Определение continue
С това определение се спира цикъла на определена стойност и продължава изпълнението му със следващата стойност. За долният пример ще бъде прескочена цифрата 3.
Синтаксис:
for (i=0;i<=10;i++)
{
if (i==3)
{
continue;
}
document.write("Тази цифра е " + i);
document.write("<br />");
}