Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

JavaScript I част

Определение throw в JavaScript

Позволява да се направи изключение. При използване с определението try..catch може да се контролира изпълнението на програмата и да се генерират правилни съобщения за грешки. В долният пример ако стойността на променливата x е по-голяма от 10, по-малка от 0 или не е число се показва грешка. Тази грешка се предава в аргумента на catch и се показва съответното съобщение за грешка.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title> Определение throw в JavaScript </title>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
var x=prompt("Въведете число от 20 and 30:","");
try
{
if(x>30)
{
throw "Err1";
}
else if(x<20)
{
throw "Err2";
}
else if(isNaN(x))
{
throw "Err3";
}
}
catch(err)
{
if(err=="Err1")
{
alert("Грешка! Числото е твърде голямо");
}
if(err=="Err2")
{
alert("Грешка! Числото е твърде малко");
}
if(err=="Err3")
{
alert("Грешка! Въведеното не е число");
}
}
</script>
</body>
</html>