Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

JavaScript I част

Определение try…catch в JavaScript

Това определение позволява тестването на група кодове за грешки. В блока try се съдържа кода, който трябва да се изпълни, а в блока catch се съдържа кода, който трябва да се изпълни когато се появи грешка. Синтаксис:
   try
{
//Тук се изпълнява някакъв код
}
catch(err)
{
//Тук се поправят гпешките
}
В долният пример се предполага, че посетителя трябва да бъде поздравен с „Добре дошли!” при натискане на бутона. Обаче, във функцията mssage() има правописна грешка в записа на alert(„Добре дошли!”) . Тук е използван popup за потвърждение confirm, в който се уведомява посетителя за възможността да натисне OK и да продължи или Cancle за да се препрати към началната страница. Когато резултата е true при натискане на OK нищо не се случва (виж примера в браузъра):
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title> Манипулиране на грешки в JavaScript </title>
<script type="text/javascript">
var txt="";
function message()
{
try
{
adddlert("Добре дошли!");
}
catch(err)
{
txt="На тази страница има грешка.\n\n";
txt+="Натиснете OK за да продължите\n";
txt+="или Cancel за да се върнете в началната страница.\n\n";
if(!confirm(txt))
{
document.location.href="http://dimarini.net/";
}
}
}
</script>
</head>
<body>
<input type="button" value="Вижте послание" onclick="message()" />
</body>
</html>