Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

JavaScript I част

Определение if…else в JavaScript

Много често в скрипта е необходимо да се извърши действие при изпълнението на някакво условие. В Java Scrip се използват следните условни определения:

 • if – това определение се използва за изпълненито на даден код само когато дадено условие е истина (true)
 • if…else - това определение се използва за изпълненито на даден код само когато дадено условие е истина (true) и друг код когато това условие не е истина (false)
 • if…else if…else - това определение се използва за изпълнение на един код от група кодове
 • switch - това определение се използва за изпълнение на един код от група кодове
Определение if
Това определение се използва за изпълнение на определен код само ако дадено условие е true (истина).
Синтаксис:
   if (условие) 
{
код, който трябва да се изпълни при удовлетворяване на условието
}
ВНИМАНИЕ! Записването на определението с главни букви (IF или If) ще генерира грешка!
Определение if…else
Това определение се използва за изпълнение на определен код само ако дадено условие е true (истина), а ако е false (не е истина) се изпълнява друг код.
Синтаксис:
   if (условие) 
{
код, който трябва да се изпълни при удовлетворяване на условието
}
else
{
код, който трябва да се изпълни при неудовлетворяване на условието
}
Определение if…else if…else
Това определение се използва за изпълнение на определен код от група кодове.
Синтаксис:
   if (условие 1) 
{
код, който трябва да се изпълни при удовлетворяване на условие 1
}
else if (условие 2)
{
код, който трябва да се изпълни при удовлетворяване на условие 2
}
else
{
код, който трябва да се изпълни ако условие 1 и условие 2 не са истина
}
Определение switch
Това определение се използва за изпълнение на определен код от група кодове.
Синтаксис:
   switch(n)
{
case 1:
изпълнява се група кодове 1
break;
case 2:
изпълнява се група кодове 2
break;
default:
изпълнява се код различен от case 1 и case 2
}
В примера по долу определението switch се използва за изписване на ден от седмицата, като стойностите за case съответно са: 1 – Понеделник, 2 – Вторник, 3 – Сряда, 4 – Четвъртък, 5 – Петък, 6 и 0 – Събота и Неделя. За последните две се изписва след default „ПОЧИВНИ ДНИ”. По-нататък, ако часът е между 0 и 12 ще се появи поздрав „Добро утро!”, „Добър ден!” ако часът е между 12 и 18 и „Добър вечер!” ако предишните две условия не отговарят на истината. За да проверите програмката ще трябва да я стартирате в съответния временен интервал или да променяте показанията на часовника. Разбира се за да задейства правилно програмата, часовника на компютъра трябва да е с 24 часов формат (виж примера в браузъра):
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title> Определения в JavaScript </title>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
var d = new Date();
var day = d.getDate();
var hour = d.getHours();

switch (day)
{
case 1:
document.write("<h2>Понеделник</h2>");
break;
case 2:
document.write("<h2>Вторник</h2>");
break;
case 3:
document.write("<h2>Сряда</h2>");
break;
case 4:
document.write("<h2>Четвъртък</h2>");
break;
case 5:
document.write("<h2>Петък</h2>");
break;
default:
document.write("<h2>ПОЧИВНИ ДНИ!</2>");
}
if (hour < 10)
{
document.write("<h1>Добро утро!</h1>");
}
else if (hour>12 && hour<18)
{
document.write("<h1>Добър ден</h1>");
}
else
{
document.write("<h1>Добър вечер!</h1>");
}
</script>
</body>
</html>