Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

JavaScript I част

Popup прозорци в JavaScript

В JavaScript съществувят три вида popup прозорци – Alert, Confirm и Prompt.
Alert
Използва се за сигурно предоставяне на информация до потребителя.
Синтаксис:
alert(“някакъв текст”)
Confirm
Използва се за проверка или потвърждаване на информация. При появяване на прозореца потребителя трябва да избере “OK” или “Cancle” за да продължи. Когато отговорът е утвърдителен прозореца връща “true”, а когато е отрицателен “false”.
Синтаксис:
confirm(“някакъв текст”)
Prompt
Използва се когато потребителя трябва да въведе информация преди да влезе в страницата. При появяване на прозореца патребителя трябва да въведе определена информация и да избере “OK” или “Cancle” за да продължи. Когато отговорът е утвърдителен прозореца връща въведената информация, а когато е отрицателен “null”.
Синтаксис:
confirm(“някакъв текст”)
По-долу са дадени примери за трите вида popup прозорци в JavaScript (виж примера в браузъра):

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title> Popup Прозорци в JavaScript </title>

<script type="text/javascript">
function show_alert()
{alert("Това е JavaScript прозорец alert" + '\n' + "с пренасяне на нов ред!");}
function show_confirm()
{
var r=confirm("Натиснете бутон!");
if (r==true)
{alert("Натиснахте OK!");}
else
{alert("Натиснахте Cancel!");}
}
function show_prompt()
{
var fname=prompt("Моля въведете Вашето име:","Вашето име")
document.getElementById("msg").innerHTML="Здравейте " + fname
}
</script>
</head>
<body>
<input type="button" onclick="show_alert()" value="Това е празорец alert" /><br />
<input type="button" onclick="show_confirm()" value="Това е прозорец confirm"
/><br />
<input type="button" onclick="show_prompt()" value="Това е прозорец prompt" />
<br /><br />
<div id="msg"></div>
</body>
</html>