Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

JavaScript I част

Специални символи в JavaScript

Лявата наклонена черта \ се използва за вкарване в текста на апострофи, нов ред, кавички и други специални символи. В долната таблица е даден списък за начина на записване на специални символи в текста:

Код за запис Символ
\’ апостроф
\” кавички
\& амперсант
\\ лява наклонена черта