Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

PHP Файл Include


Съдържанието на един PHP файл може да се вкара в друг PHP файл преди дабъде изпълнен от сървъра с помощта на функцията include() или require(). Двете функции са напълно идентични, като се различават само по начина на манипулиране на грешките:


  1. функцията include() генерира предупреждение, но кода продължава да се изпълнява
  2. функцията require() генерира фатална грешкяа и изпълнението на кода спира

Тези две функции се използват за създаване на функции, заглавия, колонтитули или елементи, които ще се използват отново на повече страници. Това означава, че могат да се създадат стандартни функции, заглавия, колонтитули или елементи за всички страници на сайта. Когато заглавието трябва да се обнови е необходимо да се обнови само файла include или когато се добавя нова страница към сайта просто се сменя меню файла вместо да се обновяват линковете на всички страници. PHP функция include() Функцията include() изтегля цялото съдържание на определен файл и го включва в текущият файл. При възникване на грешка функцията генерира предупреждение, но изпълнението на кода продължава. Да приеме, че съществува стандартен заглавен файл page.php. За да се включи този файл в файла index.php се използва функцията include():


    <html>
<body>

<?php include("page.php"); ?>
<h1>Добре дошли в началната страница!</h1>
<p>В страницата са публикувани безплатни материали.</p>

</body>
</html>

Да предположим, че имаме стандартен файл за менюта с наименование "menu.php", който ще се идползва на всички страници:


    <a href="/default.php">НАЧАЛО</a>
<a href="/tutorials.php">РЪКОВОДСТВА</a>
<a href="/references.php">СПРАВКИ</a>
<a href="/examples.php">ПРИМЕРИ</a>
<a href="/about.php">ЗА НАС</a>
<a href="/contact.php">КОНТАКТИ</a>


Всички страници на уебсайта трябва да съдържат това меню. Това може да стане с използването на следния PHP файл "page.php":


    
<div class="leftmenu">
<?php include("menu.php"); ?>
</div>


Ако прегледате сорс кода на страницата в браузъра ще видите следното:


    <html>
<body>

<div class="leftmenu">

<a href="/default.php">НАЧАЛО</a>
<a href="/tutorials.php">РЪКОВОДСТВА</a>
<a href="/references.php">СПРАВКИ</a>
<a href="/examples.php">ПРИМЕРИ</a>
<a href="/about.php">ЗА НАС</a>

<a href="/contact.php">КОНТАКТИ</a>

</div>

<h1>Добре дошли в началната страница!</h1>
<h2>В страницата са публикувани безплатни материали.</h2>

</body>
</html>

Файловете index.php, menu.php и page.php трябва да са в една папка или да е указан точния адрес. Стартирайте index.php и файла, който виждате като сорс код се формира автоматично.