Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

PHP функция Date()


Функцията Date() форматира времевите кодове в по-разбираеми дата и час. Синтаксис:

  date(формат,времеви код)

Параметърът формат е задължителен и представя формата на времевия код. Вторият параметър е опция, като първоначално зададения времеви код е дата и час. Форматиране на дата
По-долу са дадени някои символи, които могат да се използват за задаване на формата:

 1. d - представлява ден от месеца от 01 до 31
 2. m - представлява месец от годината от 01 до 12
 3. Y - представлява гоидина с четири разрядно число

Могат да се добавят символи като "/", "." или "-" за допълнително форматиране:

  <?php
echo date("d/m/Y") . "<br />";
echo date("d.m.Y") . "<br />";
echo date("d-m-Y")
?>

При изпълнение на кода се извежда следното съобщение, което разбира се важи за момента в който е изпълнен кода:

  10/03/2010
10.03.2010
10-03-2010

Добавяне на времеви данни
Вторият параметър в функцията Date() е опционален. Ако той не се определи ще се използва текущата дата и час. Функцията mktime() връща времеви код Unix за датата. Той съдържа броя на секундите от 1 януари 1970 00:00:00 GMT до зададеното време. Синтаксис:

  mktime(час,минута,секунда,месец,ден,година,is_dst)

За да се придвижим с един ден в бъдещето просто добавяме единица към аргумента за деня на функцията mktime():

<?php
$tomorrow = mktime(0,0,0,date("m"),date("d")+1,date("Y"));
echo "Утре е ".date("d/m/Y", $tomorrow);
?>

При изпълнение на кода се извежда следното съобщение, което разбира се важи за момента в който е изпълнен кода:

  Утре е 11/03/2010