Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

PHP определения if..else и switch


Много често е необходимо да се извършат определени действия при вземане на различни решения. За тази цел могат да се използват условните определения. В PHP имаме следните условни определения:


 • определение if - това определение се използва за изпълнение на даден код само ако определено условие е true
 • определение if...else - това определение се използва за изпълнение на даден код ако определено условие е true и друг код ако условието е false
 • определение if...else if....else - това определение се използва при избор за изпълнение на една от няколко групи кодове
 • определение switch - това определение се използва при избор за изпълнение на една от много групи кодове

Определение if


Определението се използва за изпълнение на даден код само ако е удовлетворено определено условие.
Синтаксис:


  if (условие) код за изпълнение ако условието е true;

В следващият пример ще излезе надпис "Приятна събота и неделя!" ако текущия ден от седмицата е петък:


<html>
<body>

<?php
$d=date("D");
if ($d=="Fri") echo "Приятна събота и неделя!";
?>

</body>
</html>

Определение if...else


Използва се за изпълнение на даден код ако съответно условие е true и друг код ако условието е false.
Синтаксис:


  if (условие) код за изпълнение ако условието е true;
else код за изпълнение ако условието е false;

Изходът от програмата в седващия пример ще бъде "Приятна събота и неделя!" ако текущия ден от седмицата е петък или "Приятен ден!" ако не е.


<html>
<body>

<?php
$d=date("D");
if ($d=="Fri")
echo "Приятна събота и неделя!";
else
echo "Приятен ден!";
?>

</body>
</html>

Ако трябва да се изпълнят повече от един ред когато условието е true или false тези редове трябва да се поставят във фигурни скоби:


  <?php
$d=date("D");
if ($d=="Fri")
{
echo "Здравей!<br />";
echo "Приятна събота и неделя!";
echo "Ще се видим в понеделник!";
}
?>

Определение if...elseif....else


Това определение се използва при избор за изпълнение на един от няколко кода.
Синтаксис:


  if (условия) код за изпълнение когато условието е true;
elseif (условие) код за изпълнение когато условието е true;
else код за изпълнение когато условието е false;

В следващият пример ще се генерира съобщение "Приятна събота и неделя!" ако текущия ден е петък или "Приятна неделя!" ако текущия ден е събота. Ако нито едно от двете условия не е изпълнено съобщението ще бъде "Приятен ден!".


<html>
<body>

<?php
$d=date("D");
if ($d=="Fri")
echo "Приятна събота и неделя!";
elseif ($d=="Sun")
echo "Приятна неделя!";
else
echo "Приятен ден!";
?>

</body>
</html>

Определение switch


Това определение се използва при избор за изпълнение на един от няколко кода.
Синтаксис:


  switch (n)
{
case label1:
код за изпълнение ако n=label1;
break;
case label2:
код за изпълнение ако n=label2;
break;
default:
код за изпълнение ако n се различава от label1 и label2;
}

Първоначално имаме израз n (обикновено променлива), който се оценява еднократно. След това стойността на n се сравнява със стойности за всеки от случаете в структурата. Ако има съвпадение се изпълнява кода, който е записан за този случай. Командата break се използва за предотвратяване на автоматичното преминаване в следващия случай. Когато няма съвпадение се изпълнява командата под default.
В долният пример в променливата $x е вкарано предварително някакаво число. След това се сравнява със стойностите на различните случаи (case) и се генерира съответното съобщение.


<html>
<body>

<?php
switch ($x)
{
case 1:
echo "Номер 1";
break;
case 2:
echo "Номер 2";
break;
case 3:
echo "Номер 3";
break;
default:
echo "Няма номер между 1 и 3";
}
?>

</body>
</html>