Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

Корени на кубично уравнение

Кубично уравнение е полином от трета степин. Общата формула се представя като ax³+bx²+cx+d=0, където a ≠ 0.


Като пример, въведете a=1, b=-4, c=-9 и d=36.
ax3 + bx2 + cx + d = 0
x³ + x² + x+ d = 0


Корените са представени с
реална и имагинерна (i) част:
X1: +   i
X2: +   i
X3: +   i