Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

Изчисляване параметрите на правоъгълен триъгълник

Важни формули:
Sin(α) = Насрещна/Хипотенуза
Cos(α) = Прилежаща/Хипотенуза
Tan(α) = Насрещна/Прилежаща

Избират се две от неизвестните величини, които трябва да се изчислят.
По-долу се въвеждат известните стойности в съответните незатъмнени клетки и се натиска бутона "Изчисли".
Когато трябва да се изчисли, например хипотенузата и прилежаща, се въвеждат стойности за насрещтна и ъгъла α.Да се изчисли и
Насрещна =
Хипотенуза =
Прилежаща =
Ъгъл(α) = [макс 90°]
Ъгъл(β) = (90-α) =