Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

Тагове c-f

<caption>
С този таг се задава описание към таблица. Тага се вмества веднага след <table>, като може да се задава само по едно описание за таблица. Обикновено то се центрира над таблицата (виж примера в браузъра):

<html>
<body>
<table border="1">
<caption>Брой по вид застраховки</caption>
<tr>
<th>Вид на астраховката</th>
<th>Брой застраховки</th>
</tr>
<tr>
<td>Гр.отговорност</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>Имущество</td>
<td>38</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

<cite>
С този таг се определя цитат. Не е отхвърлен но с помощта на CSS могат да се получат по-добри резултати.

<code>
С този таг се определя текст на компютърен код. Не е отхвърлен но с помощта на CSS могат да се получат по-добри резултати.

<dl>, <dt> и <dd>
Използват се за определяне на списък <dl>, позиция от списъка <dt> и описание на позиция в списъка <dd>. Вместо тага <dd> може да се постави параграф, нов ред, изображение, връзка, списъки и др.
<dl>
<dt>Каско</dt>
<dd>- застраховка за автомобила</dd>
<dt>Имущество</dt>
<dd>- застраховка за апартамента</dd>
</dl>

<del>
С този таг се определя текст, който е изтрит от документа. Изтритият текст се представя от браузъра като зачеркнат.

<dfn>
Задава определителен термин.

<div>
С този таг се определя сектор в HTML документа. Често се използва за групиране на блокови елементи за да бъдат форматирани с определен стил (виж примера в браузъра):

<html>
<body>
<h3>Заглавие на текста извън елемента div</h3>
<p>Тук е записан текстов абзац извън елемента div.</p>
<div style="color:red">
<h3>Заглавие на текста, форматирано в елемент div</h3>
<p>Тук е записан текстов абзац, форматиран в елемент div.</p>
</div>
</body>
</html>

<fieldset> и <legend>
Тага <fieldset> се използва за логическо обединяване на елементи в дадена форма. Очертава се контур около групираните форми, като в тага <legend> се описват включените елементи (виж примера в браузъра):

<html>
<body>
<form>
<fieldset>
<legend>Лични данни</legend>
Име и фамилия: <input type="text" size="30" /><br />
E-mail: <input type="text" size="39" /><br />
Дата на раждане: <input type="text" size="28" />
</fieldset>
</form>
</html>
</body>

<form>
Използва се за създаване на HTML форма за потребителски вход. Формата може да съдържа входни елементи като текстови полета, чекбокс, радио бутони, бутон за изпращане и други. Освен това, формите могат да съдържат елементи като менюта, textarea, fieldset, legend и label. Формите се използват за да се изпраща информация до сървъра (виж примера в браузъра):

<html>
<body>
<form
name="input" action="dimarini_data.asp" method="get">
Име: <input type="text" name="FirstName" value="Никола" size="20" /><br />
Фамилия: <input type="text" name="LastName" value="Меранзов" size="20" /><br />
<input type="submit" value="Изпрати" />
</form>
<p>При натискане на бутона "Изпрати" въведените данни ще бъдат препратени към страница на сървара "dimarini_data.asp".</p>
</body>
</html>

<frame />
Определя даден прозорец (рамка) в даден frameset. Всяка рамка в frameset може да има различни атрибути като ограждане, скрол, промяна на размери и др.(виж <frameset> по-долу)

<frameset>
Определя поредица от две или повече рамки. Всеки рамков елемент съдържа отделен документ. С елемента frameset се определя колко колони и редове се съдържат в презентацията (виж примера в браузъра):

<html>
<frameset rows="30%,70%">
<frame src="/frameset/frame01.html">
<frameset cols="40%,60%">
<frame src="/frameset/frame02.html">
<frame src="/frameset/frame03.html">
</frameset>
</html>