Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

Изчисляване на Вариации и Комбинации

Вариации без повторение на n елемента от r-ти клас (r < n) се наричат такива саединения, всяко от които съдържа по r различни елемента от дадените n и се различават едно от друго или по елементите или по реда на елементите. Когато r = n вариациите се наричат пермутации, като във всяка от тях влизат всички елементи n и се различават само по реда на елементите. Формулата за изчисление на вариациите е:

V(n,r) = n(n-1)(n-2)...(n-k+1)

Комбинации без повторение от n-елемента от r-ти клас се наричат такива съединения, всяко от които съдържа по r различни елемента от дадените n и се различават едно от друго с поне 1 елемент. Формулата за изчисление на комбинациите е:

C(n,r) = n!/( r!(n - r)!)

Задължително се въвеждат и двете стойности n и r, даже и когато r = n.


Брой на елементите n :
Брой на елементите r в комбинация:


Резултати:
Вариации:
Комбинации:Ако желаете изчисленията на вариации и комбинации на Вашия сайт кликнете върху html кода, даден по-долу.
След това натиснете Ctrl+C за да копирате кода и го прехвърлете с Ctrl+P:

Текстът "ВАРИАЦИИ И КОМБИНАЦИИ" можете да промените по Ваше желание.